Choose skin color

Reset to default

Acció Social i l’Obra Social “La Caixa” acorden un programa de beques per a joves extutelats

Ens fem ressò d’una notícia d’interés per als nostres joves, apareguda ahir divendres, 27 de novembre de 2009 -al portal de la sala de premsa de la  Generalitat de Catalunya.
L’entitat financera destinarà 246.000 euros al foment de l’autonomia de nois i noies d’entre 18 i 24 anys
 
Foto
La secretària d’Infància i Adolescència, Imma Pérez, i la directora general adjunta de la Fundació “la Caixa”, Elisa Durán
El Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’Obra Social “La Caixa” han acordat un programa de beques per a joves extutelats. L’entitat financera destinarà 246.000 euros al foment de l’autonomia de nois i noies d’entre 18 i 24 anys. La Secretària d’Infància i Adolescència, Imma Pérez, i la directora general adjunta de la Fundació “la Caixa”, Elisa Durán, han signat avui el conveni que impulsa aquest programa de beques.
 
Aquest programa serà gestionat per l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats de la Secretaria d’Infància i Adolescència, una unitat del Departament d’Acció Social i Ciutadania que farà el seguiment de les persones joves becades amb l’objectiu que millorin el seu nivell acadèmic. Aquest recolzament és una eina fonamental per potenciar les competències professionals d’aquests joves i possibilitar, d’aquesta manera, una millor incorporació al món del treball i un bon desenvolupament social.
 
La quantia de les beques serà de 563’49 euros mensuals, l’equivalent al còmput mensual de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, per als estudis reglats. Aquestes beques tindran una durada d’un curs de la formació i si aquesta té una durada de més d’un any, la beca serà renovable pels anys que restin per finalitzar-la.

L’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, que el 2008 va acollir un total de 1.202 joves, farà el seguiment dels becats amb l’objectiu que assoleixin els objectius establerts en el seu pla de treball individual, entre els quals destaquen la millora de les seves competències ocupacionals, així com la continuïtat a la seva formació. Es tracta, en definitiva, de potenciar el seu procés d’autonomia personal mitjançant una intervenció individualitzada.

Aquest plantejament respon a l’evidència que, en arribar a la majoria d’edat, i depenent de la seva situació social, educativa, laboral i econòmica es fa necessari completar el suport d’aquests joves facilitant l’acompanyament educatiu per tal de garantir la seva integració social.
 
L’acord social signat avui entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’Obra Social “la Caixa” respon a un compromís més ampli d’aquestes institucions de fomentar i coordinar actuacions d’atenció als joves en risc o en situació d’exclusió. En aquesta línia, es posa especial èmfasi en la protecció i la tutela dels nois i noies desemparats pel no exercici o l’exercici inadequat de la potestat del pare o de la mare, vetllant pel seu desenvolupament ple i facilitant la seva integració social i laboral.
Comparteix:

0 Comentaris

Deixa un comentari

El teu correu no serà publicat