Choose skin color

Reset to default

acull

Acull

El projecte Acull ofereix a joves immigrants la possibilitat de conviure durant 8 mesos en un nucli familiar. Aquest temps d’acollida facilita la transmissió de coneixements, la millora de les pròpies capacitats, i la creació d’un vincle estable entre el o la jove i els seus acollidors i acollidores a fi que puguin actuar de referents adults més enllà del període d’acolliment.

 

El fet de tenir garantides, durant aquest període, les necessitats bàsiques de manutenció, allotjament i suport emocional, permet als joves alliberar tensions i estructurar les actuacions presents i futures sense haver-se de preocupar per la subsistència immediata.

 

Tu pots acollir!