Choose skin color

Reset to default

La darrera reforma de la Llei d’Estrangeria: principals novetats

Ignasi Manrubia, voluntari i membre de la Junta Directiva de Punt de Referència, i expert en dret administratiu, analitza la reforma i ens ajuda a interpretar-la.

El passat 11 de desembre de 2009 es va aprovar al Parlament estatal la quarta reforma de la Llei d’estrangeria de l’any 2000 .

Aquesta reforma respon, fonamentalment, a la necessitat d’adaptar la normativa d’estrangeria a un seguit de Sentències del Tribunal Constitucional (SSTC 236/2007, 259/2007, 265/2007), i de transposar al dret intern les previsions de diverses Directives europees (especialment, de l’anomenada Directiva europea de Retorn ). Paral•lelament, també s’han fet els ajustos necessaris per tal de què la Generalitat pugui començar a exercir les competències recentment assumides (RD 1463/2009, de 18 de setembre ) en matèria d’autoritzacions inicials de treball, d’acord amb allò previst a l’Estatut d’autonomia (art.138.2).

Cal valorar la reforma de manera positiva, ja que, a diferència de les anteriors modificacions de la Llei d’estrangeria, no té un voluntat clarament restrictiva de drets i llibertats. Tot i així, existeixen certs elements que mereixen una consideració crítica.

Cliqueu el següent enllaç per seguir llegint el document.

Comparteix:

0 Comentaris

Deixa un comentari

El teu correu no serà publicat