Choose skin color

Reset to default

Projecte MentorHabilitats

Projecte de mentoria laboral, que té com a finalitat millorar l’ocupabilitat de joves en situació de risc o de vulnerabilitat social, mitjançant la mentoria laboral.

 

Mentors/es i jovent participen conjuntament a accions per a la millora competencial, ampliació de la xarxa social i del coneixement del mercat laboral dels i de les joves.

  

En què consisteix el Projecte?

  • Què faran els voluntaris i voluntàries? Conèixer a una persona jove, acompanyar-la i guiar-la per millorar la seva inclusió laboral.
  • Com ho faran? Trobant-se un cop per setmana amb el o la jove, tant en trobades individuals a l’espai públic com en activitats dirigides.
  • Què li pot proporcionar el voluntariat al o la jove? Oferir-li orientació professional, compartir contactes i ajudar-lo a crear els seus propis; i proposar-li recomanacions que facilitin la seva inclusió laboral i el seu creixement personal.
  • Quin compromís suposa? La tasca com a mentor o mentora durarà 6 mesos amb una dedicació de 2 hores a la setmana.

  

Tu pots ser referent!