Choose skin color

Reset to default

  • Programes
  • Programes de Punt de Referència
  • Programes de Punt de Referència

 

  

Els joves extutelats

Descripció:
Els joves extutelats són nois i noies que han viscut part de la seva infància i/o adolescència en un centre de menors, per dificultats que han patit en l’entorn familiar. Tot i que les causes són molt diverses, alguns d’aquests infants i joves han patit situacions de maltractament,  negligències o pobresa severa que els ha desencadenat un procés de tutela per part de la Generalitat de Catalunya. No són joves que han tingut conductes delictives ni es troben vinculats a la justícia juvenil.

Emancipar-se vol dir per ells assumir un repte ple de dificultats per la vulnerabilitat del seu punt de partida, les mancances personals i el context social actual. Buscar un pis, formar-se accedir a un lloc de treball i mantenir-lo, tramitar documentacions, aprendre a gestionar la pròpia economia, tenir adults de confiança a prop, vetllar per una bona xarxa d’amics, allunyar-se dels perills, són només algunes de les qüestions que han de resoldre. Per això, necessiten d’un acompanyament professional i voluntari per tal de poder construir la seva emancipació amb normalitat.

 

Algunes dades rellevants:

  • Més del 50% dels joves de catalunya viuen amb la seva família fins els 29 anys. Els joves extutelats han d’emancipar-se tant si com no als 18.
  • En relació als nivells educatius ; sols el 31,7% de la població tutelada nascuda el 1994 estava al curs que li pertocava per edat. En població general el percentatge és del 69,4%


Alguns estudis que aporten dades reveladores: