Choose skin color

Reset to default

sibari

Programes de Mentoria:

La mentoria és una eina d’intervenció social que promou la relació entre persones que voluntàriament s’ofereixen per a proporcionar un suport individual a una altra persona que es troba en una situació de risc d’exclusió. Aquesta relació és motivada i tutoritzada per un professional.
A Punt de Referència som pioners en introduir aquesta eina a l’acció social a Catalunya i la resta de l’estat.

 

Per conèixer més sobre la mentoria : www.mentoriasocial.org

 


1

Programa REFERENTS

nou_camp

El programa REFERENTS ofereix als joves extutelats una persona voluntària que els dóna support, els orienta i els acompanya en el seu procés d’emancipació. L’entitat facilita el contacte entre jove i voluntari/a i orienta la relació per tal que sigui el més favorable possible per ambdues parts.
El referent ofereix al jove suport emocional, lúdic, lingüístic i social, a més d’un acompanyament en la inserció laboral i en la cerca d’habitatge.

 

Per conèixer més el programa: www.elmeureferent.org

 

Tu també pots ser un referent! Clica aquí i mira com fer-ho


Testimonis2

Programa ACULL

nou_camp

El programa ACULL ofereix a joves immigrants la possibilitat de conviure durant 8 mesos en un nucli familiar. Aquest temps d’acollida facilita la transmissió de coneixements i la creació d’un vincle estable entre el jove i els seus acollidors a fi que puguin actuar de referents adults més enllà del període d’acolliment. El fet de tenir garantides, durant aquest període, les necessitats bàsiques de manutenció, allotjament i suport emocional, permet als joves alliberar tensions i estructurar les actuacions presents i futures sense haver-se de preocupar per la subsistència immediata.

 

Tu també pots ser un acollidor! Clica aquí i mira com fer-ho


Testimonis