Choose skin color

Reset to default

Referents

El projecte Referents promou la millora d’oportunitats d’emancipació dels i les joves extutelades i en risc d’exclusió social, entre 17 i 23 anys, a través d’una relació de mentoria.

 

S’ofereix al o la jove conèixer una persona voluntària que li aporti suport emocional, lúdic i lingüístic; acompanyament en la inserció laboral, en els estudis, en la cerca d’habitatge i en la millora de les seves competències i habilitats; i una ampliació de la seva xarxa social.

 

L’entitat facilita el contacte entre jove i voluntari/a i orienta la relació per tal que sigui el més favorable possible per ambdues parts.  

“Relacions on comptar amb algú, signifiqui comptar per algú. Relacions que potenciïn les pròpies capacitats, acompanyin a creure en un o una mateixa i aportin aprenentatges per la vida adulta.”

 

Tu pots ser referent!

  


reference1

reference2

  

Estudi impacte projecte Referents. Universitat de Girona. 2014

  • 75% dels i les mentorades es senten més autònoms.
  • 69% afirma que tenen una relació de confiança amb el seu mentor o mentora.
  • 75% ha rebut suport en els estudis i creu que té més possibilitats de trobar una feina./li>