Choose skin color

Reset to default

Un decàleg per fer front a la xenofòbia

La iniciativa, de l’Ajuntament de Barcelona, es va presentar ahir al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.
Amb la declaració de “Volem viure junts”, l’alcalde Jordi Hereu ha resumit aquest projecte participat per la ciutadania per construir un projecte comú de convivència.

Ahir el diari El Periòdico va publicar els resultats d’un sondeig que revel·laven una dada per a la reflexió: si ara hi haguessin eleccions al Parlament de Catalunya, un 24% dels votants afirmen que es podria decantar per un partit xenòfob. Aquest és un dels costos socials de la crisi, que busca culpables entre en els més indefensos -en aquest cas la població nouvinguda.

Davant d’aquesta trista realitat hi ha iniciatives que cal aplaudir. Una d’elles, és el Pla Barcelona Interculturalitat, elaborat per l’Ajuntament de Barcelona el 2009, preveient i mirant de prevenir els fets actuals. L’objectiu és promoure una “actitud proactiva i d’un debat obert que impliqui a un ampli ventall d’actors socials i el màxim consens, cal concretar uns principis i unes línies de treball amb la mirada posada en la ciutat que ens imaginem pels propers deu o quinze anys”.

El resultat del procés participatiu és un Decàleg que fixa l’estratègia de la ciutat per gestionar la convivència en la diversitat. Els 10 punts del decàleg són:

1. Ciutat i Democràcia
      “Del veïnatge a la ciutadania”
2. Oportunitats
      “De les oportunitats a la mobilitat social”
3. Educació
      “De l’aula diversa a la ciutat educadora”
4. Llengua i Comunicació
      “De la no comunicació a l’apropament”
5. Diversitat Cultural
      “De la diversitat cultural a l’enriquiment cultural”
6. Entorn urbà
      “De la construcció de ciutat a la vida de barri”
7. Convivència
      “De la indiferència a la convivència”
8. Rumors i estereotips
      “De l’estereotip al coneixement”
9. Vitalitat social
      “Dels interessos comuns als espais compartits”
10. Desenvolupament
      “De la diferència a l’excel·lència”

Comparteix:

0 Comentaris

Deixa un comentari

El teu correu no serà publicat